Emmaplein 206, Zeist

Algemeen:
De winkelruimte maakt deel uit van het winkelcentrum Emmaplein. Het Emmaplein maakt onderdeel uit van het centrum plan in Zeist. De verhuurder heeft al voor uw puien gezorgd en door het aanbrengen van de nieuwe speelse bestrating met veel aandacht voor groen, zal het Emmaplein nog een gezelligere uitstraling krijgen. Het Emmaplein heeft onder meer als andere trekkers: H&M, Etos, Xenos, Albert Heijn en BCC en heeft zowel een overdekt als een niet overdekt gedeelte. Naast deze formules is ook de beschikbaarheid van de onder de winkels gelegen parkeergarage een groot pré voor dit winkelcentrum.

Locatie:
Het Emmaplein is het voetgangers gebied in het centrum en vormt mede met de Slotlaan het A-1 winkelhart van Zeist. Deze winkel ligt op een uitstekende locatie, tussen de Hema en Albert Heijn. Het Emmaplein heeft een gunstige ligging ten opzichte van de uitvalswegen en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Frontbreedte:
Ca. 7 meter

Oppervlakte:
Het totale beschikbare oppervlak is ca. 84 m² V.V.O
De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage.

Voorzieningen:
– Pui tot een nader tijdstip overleg mogelijk
– Nagenoeg volledige etalage pui tot maaiveld
– Alarm
– Pantry
– Verwarming
– Standaard aansluitingen in de meterkast voor elektriciteit, gas en water

Parkeren:
Het centrum van Zeist heeft vele parkeergarages en andere parkeerfaciliteiten. Betaald parkeren. Onder het Emmaplein is een parkeergarage gesitueerd met ca. 200 parkeerplaatsen.

Huurprijs:
€ 275,- per m²/per jaar te vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten:
Het voorschot voor de servicekosten bedraagt € 9,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Promotiebijdrage / winkeliersvereniging:
In verband met collectieve belangenbehartiging ten behoeve van huurders, verplicht huurder zich lid te worden en te blijven van de winkeliersvereniging en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen ten aanzien van de reglementen en besluiten e.d. van deze vereniging € 1.913,- exclusief BTW per jaar (prijspeil januari 2011). Dit bedrag dient gelijktijdig met de huur te worden overgemaakt.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.

Huur- en verlengingstermijnen:
5 jaar, verlenging voor telkens 5 jaar.

Huurcontract:
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals gehanteerd door de Nederlands Vereniging van Makelaars.

Bestemming:
Detailhandel.

Aanvaarding:
In overleg.

BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:
De gemeente Zeist kent in dit gebied reclamebelasting.

De opbrengsten hiervan zijn bestemd voor collectieve promotieactiviteiten in het centrumgebied.

De huurder verplicht zich eveneens toestemming te vragen aan verhuurder voor alle bouwkundige aanpassingen en/of wijzigingen van of aan het gehuurde. De verbouwings- werkzaamheden dienen schriftelijk te worden aangemeld