Henri Dunantplein 6, De Bilt

Algemeen:
Goed verzorgde kantoorruimte op goed bereikbare locatie aan de rand van De Bilt.
Het is een volledig zelfstandige kantoorruimte welke is gesitueerd op de begane grond van een appartementen complex. Het is voor veel uiteenlopende branches geschikt. Over de huur is geen BTW verschuldigd en dat maakt het ook voor organisatie in bijvoorbeeld assurantiën, non-profit en (maatschappelijke-) dienstverlening interessant.

Locatie:
Het is gelegen aan de noord-westzijde van de Bilt, in de wijk Weltevreden-Zuid van De Bilt. De Bilt telt in totaal ca. 15.215 inwoners, waarvan ca. 7.320 huishoudens (bron: CBS) en is een plaats die goed bereikbaar is met de auto vanaf de A27 en A28. Het is prima zichtbaar vanaf de Biltse Rading, de verbindingsweg tussen Utrecht en de Bilt.

Indeling:
Bestaande indeling met ca. 6 vertrekken, zie bijgaande plattegrond.

Oppervlakte:
Het totale beschikbare oppervlak is ca. 160 m2 B.V.O.

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage

Voorzieningen:
– Vloerbedekking
– Systeemplafonds met LED-verlichting
– Toilet, rolstoel toegankelijk
– Ruime pantry/kantine met L-vormig keukenblok
– Te openen ramen
– Verwarming middels radiatoren (collectieve installatie met verbruiksmeters)
– Alarm

Parkeren:
Rond het complex zijn een zeer ruim aantal parkeerplaatsen beschikbaar.
Vrij parkeren.

Huurprijs:
€ 20.000,- per jaar. Over de huur is geen BTW verschuldigd.

Voorschot servicekosten:
Het voorschot voor de servicekosten bedraagt € 255,- maand, incl BTW t.b.v. verwarming, te vermeerderen met BTW. De gebruiker wordt zelf contractant voor de water- en elektriciteitsaanluiting.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.

Huur- en verlengingstermijnen:
5 jaar, verlenging voor telkens 5 jaar. Afwijkende huurtermijnen eventueel onder condities bespreekbaar.

Huurcontract:
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals gehanteerd door de Nederlands Vereniging van Makelaars.

Bestemming:
Het valt onder het bestemmingsplan Weltevreden Heemstrakwartier 2003 met de bestemming kantoor.
Wij adviseren gegadigden het voorgenomen gebruik altijd bij de gemeente te (laten) controleren.

Aanvaarding:
Per oktober 2019.

BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.