Kwekerijweg 2, Zeist

Algemeen:
Het betreft een representatief kantoorgebouw direct gelegen tegenover het NS-station Driebergen-Zeist. Door de efficiënte indeling het gebouw zeer geschikt voor zowel kleine als grote huurders. De business units zijn beschikbaar in diverse metrages en kunnen des gewenst worden gekoppeld. De business units zijn gesitueerd op de begane grond en eerste verdieping.

In de directe omgeving van het kantoorgebouw zijn diverse gerenommeerde organisaties gevestigd, waaronder het KLPD, Logitech B.V. en Triodos Bank N.V.

Locatie:
Eigen vervoer:
de Kwekerijweg is zeer goed bereikbaar met de auto via de rijksweg A12 (Den Haag-Arnhem) en rijksweg A27 (Breda-Hilversum). Afrit 20 (Driebergen-Zeist) van de A12 is op circa 3 minuten met de auto van het kantoorgebouw gelegen.

Openbaar vervoer:
Ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is zeer goed te noemen. Het kantoorpand ligt direct tegenover het NS Station Driebergen-Zeist. Vanaf het Utrecht Centraal Station is de kantoorruimte 3 maal per uur bereikbaar met een reistijd van circa 15 minuten en 4 maal per uur met een reistijd van circa 18 minuten.

Daarnaast rijden er diverse bussen vanaf het station in de richting van onder andere Utrecht Centraal Station, Wageningen en Amersfoort.

Voorzieningen:
het object wordt opgeleverd in de huidige staat, onder andere voorzien van:
• ruime entree;
• cv-installatie;
• systeemplafonds voorzien van inbouw verlichtingsarmaturen;
• huidige vloerbedekking;
• airco-unit per kantoorkamer (voor zover aanwezig);
• huidige indeling middels scheidingswanden;
• sunscreens aan buitenzijde;
• rolluiken aan voorzijde (voor zover aanwezig);
• een pantry per verdieping;
• toiletgroep per verdieping.

Oppervlakte:
Voor de verhuur is beschikbaar:

GEBOUW A
1e verdieping
A-1-1 ca. 73,99 m² v.v.o. € 1.001,94

GEBOUW B
1e verdieping
B-1-1 ca. 79,24 m² v.v.o. € 1.073,07
B-1-4 ca. 39,61 m² v.v.o. € 536,43
B-1-5 ca. 87,71 m² v.v.o. € 1.187,74
B-1-7 ca. 60,22 m² v.v.o. € 815,45
B-1-8 ca. 28,42 m² v.v.o.
(archiefruimte) € 266,44

B-1-4 en B-1-8 betreft opslag/archiefruimte omdat er geen direct daglicht toetreding is.

GEBOUW C
Begane Grond
C-0-4 ca. 65,39 m² v.v.o. € 885,49

Inclusief een aandeel in de algemene ruimte van het kantoorgebouw.

De bovenvermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

Voorschot servicekosten:
Zoals vermeld is de huurprijs inclusief de vaste servicekosten (ad. € 37,50 per m2 per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting) voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
• gasverbruik inclusief vastrecht;
• waterverbruik inclusief vastrecht;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;

Onderhoud en periodieke controle van:
• centrale verwarmingsinstallatie;
• luchtbehandelingsinstallatie;
• noodverlichtingsinstallatie;
• brandblusmiddelen;
• glasbewassing;
• gevelreiniging/onderhoud;
• tuinonderhoud;
• onderhoud aan het parkeerterrein;
• intercominstallatie;
• vuilafvoer, containerhuur en dergelijke;
• assurantiepremie buitenbeglazing;
• voor huurders rekening komende belastingen en heffingen die bij verhuurder in rekening worden gebracht;
• 5% administratiekosten over bovenstaande leveringen en diensten.

Huurder betaalt aan verhuurder voor bovenvermelde servicekosten een vast, niet verrekenbaar bedrag per maand. De vaste servicekosten worden jaarlijks, vanaf 1 (één) jaar na huuringangsdatum, geïndexeerd op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bovenstaande lijst is niet limitatief. verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

Parkeren:
Het gebouw beschikt over eigen een parkeerplaatsen. Parkeernorm 1:50.
€ 500,00 per plaats per jaar. excl. BTW.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.

Huur- en verlengingstermijnen:
Flexibele huurtermijnen vanaf 1 (één) jaar zijn bespreekbaar.

Huurcontract:
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals gehanteerd door de Nederlands Vereniging van Makelaars.

Bestemming:
Kantoorruimte

Aanvaarding:
In overleg.

BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.