Kwikstaartlaan 32, Zeist

Algemeen:
Op het bedrijventerrein Zeist-West, op een hoek/zichtlocatie gesitueerd bedrijfscomplex met grote buitenruimte te gebruiken als opslag, bedrijfshal, kantoor of showroom. Thans is er een bedrijfswoning op de bovenverdieping aanwezig, deze is echter niet vergund.

Het complex dient gemoderniseerd te worden. Voor het pand zijn voldoende parkeerplaatsen gesitueerd en er zijn parkeermogelijkheden op openbaar terrein in de directe omgeving.
Kortom, een complex met vele mogelijkheden. Zowel voor één gebruiker als voor een onderneming die gedeeltes aan derden verhuurd. Ook een projectmatige herindeling waardoor er diverse kleinere bedrijfsunits ontstaan is zeer wel denkbaar.

Locatie:
Het bedrijventerrein Zeist West ligt zeer nabij de provinciale verbindingsweg tussen Utrecht en Zeist. Deze heeft aan beide zijden goede aansluitingen op diverse snelwegen als de A12, A28 en A27. Voor het openbaar vervoer kan men gebruik maken van busverbindingen, welke een halte hebben op de naast gelegen Kromme Rijnlaan.

Indeling:
Voor de indeling wordt verwezen naar de plattegrond en een bezichtiging verschaft ook de nodige duidelijkheid. Er zijn thans diverse entree mogelijkheden.

Oppervlakte:
Het totale beschikbare oppervlak is ca. 535 m2 bestaande uit unit 5 en 6:
Begane grond ca. 335 m2
Buitenterrein ca. 319 m2
Etage ca. 200 m2 op de verdieping. De verdieping heeft de mogelijkheid van een balkon.

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage.

Voorzieningen:
Het geheel heeft beperkte voorzieningen, het pand wordt in de huidige staat opgeleverd. Het dient gemoderniseerd te worden en de installaties dienen aangepast te worden.

Bouwjaar:
Omstreeks 1980.

Kadastrale aanduiding van oorspronkelijke complex waar de ruimtes deel van uitmaken:
Gemeente : Zeist
Sectie : N
Nummer : 4210
Groot : 2.160 m²

Gemeente : De Bilt
Sectie : C
Nummer : 2018
Groot : 40 m²

Gemeente : Zeist
Sectie : N
Nummer : 4207
Groot : 1.710 m², aandeel 1.293/8.495ste

Gemeente : Zeist
Sectie : N
Nummer : 4208
Groot : 200 m², aandeel 1.293/8.495ste

Gemeente : De Bilt
Sectie : C
Nummer : 2019
Groot : 220 m2, aandeel 1.293/8.495ste

N.B: het betreft verkoop van een gedeelte van de hierboven omschreven percelen.

Parkeren:
De bedrijfsruimte beschikt over diverse eigen parkeerplaatsen voor de deur. Daarnaast is het mogelijk om aan de overzijde van de weg te parkeren. Dit gedeelte van de Kwikstaartlaan is ingericht voor gratis parkeren en kan worden afgesloten.

Bestemming:
Wij adviseren een aspirant koper om het voorgenomen gebruik vooraf aan de gemeente voor te leggen.

Vraagprijs:
€ 225.000,- kosten koper.

B.T.W.:
Over de koopsom is geen omzetbelasting (BTW) verschuldigd.

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidstelling:
Koper dient direct na ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom ter grootte van 10 % van de koopsom te storten bij de notaris.

Notaris:
Hartman LMH N.V., Amsterdam

Bijzonderheden:
• Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Verkoop zal geschieden onder voorbehoud gunning.
• Over milieu technische zaken als bodemsituatie en/of het aanwezig zijn van stoffen welke schadelijk zijn voor mens en milieu is geen informatie beschikbaar.
• Het onderhoud aan de expeditieweg rond het complex waar het object deel van uitmaakt wordt beheert door een stichting.