Rozenstraat 6, Zeist

Algemeen:
Goed gesitueerde bedrijfsruimte met veel mogelijkheden. Door de hoekligging goed herkenbaar en vanaf twee zijden te bereiken, mede door de meerdere overheaddeuren. Ruim eigen voorterrein.

Locatie:
Markant gesitueerd op een hoeklocatie. In het centrum van Zeist, direct tegen het kernwinkelapparaat.
Per auto is de bereikbaarheid uitstekend en voor het openbaar vervoer kan men gebruik maken van busverbindingen welke in de nabijheid een halte hebben. Het winkelcentrum van Zeist, met de dag-markt op donderdag en zaterdag en een ruim winkelaanbod, ligt letterlijk op loopafstand.

Indeling:
Op de hoek bevindt zich een showroom met receptieruimte en daar omheen is de werkplaats gesitueerd. In de bijlage is een schets toegevoegd.

Frontbreedte:
Ca. 13 meter aan de zijde van de Rozenstraat en ca. 19 meter aan de zijde van de Tulpstraat.
Totaal derhalve ca. 32 meter!

Oppervlakte:
Het totale beschikbare oppervlak is ca. 230 m2 V.V.O.

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage

Voorzieningen:
-Systeemplafonds met verlichting
-Daglicht koepels in de bedrijfsruimte
-3 Schuifpuien en een overheaddeuren naar de bedrijfsruimte
-Aluminium raam kozijnen, op één uitzondering na met etalage functie tot op maaiveld
-Verwarming in de showroom en bedrijfsruimte middels CV
-Kelder
-Grotendeels voorzien werkplaatsvloer

Parkeren:
6 á 8 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Huurprijs:
€ 24.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Voorschot servicekosten:
Het voorschot voor de servicekosten bedraagt € 200,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.

Huur- en verlengingstermijnen:
5 jaar, verlenging voor telkens 5 jaar. Een afwijkende huurtermijn kan overwogen worden.

Huurcontract:
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals gehanteerd door de Nederlands Vereniging van Makelaars.

Bestemming:
Gemengd. (Wij adviseren altijd het voorgenomen gebruik aan de gemeente voor te leggen).

Aanvaarding:
In overleg.

BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.