Traaij 186, Driebergen-Rijsenburg

Algemeen:
In het centrum van Driebergen, op een kleinschalig bedrijventerrein gelegen bedrijfsruimte. Deze ruimte leent zich hoofdzakelijk als opslag en/of werkplaats. Door middel van openslaande deuren krijgt u toegang tot de open bedrijfsruimte met achterin een kantoor en toilet. Het dak van de bedrijfsruimte zal in juni a.s. vernieuwd/gerenoveerd worden.

Locatie:
De bedrijfsruimte ligt aan de Traaij in Driebergen in het gedeelte waar nog geen sprake is van het centrum winkelgebied maar in een gedeelte waar de formules gericht worden bezocht. De bereikbaarheid is prima daar de Arnhemse Bovenweg op enkele meters afstand aansluit op de Traaij en waar ook bushaltes beschikbaar zijn.

Oppervlakte:
Het totale beschikbare oppervlak is ca. 100 m2 V.V.O.

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage

Voorzieningen:
– Verlichtingsarmaturen;
– Smeerkuil;
– Krachtstroom mogelijk;
– Betonnen vloer;
– Vernieuwd dak (juni 2019);
– Openslaande deuren;
– Toilet;
– Mogelijkheid tot het maken van een kleine kantoorruimte.

Parkeren:
Parkeren is mogelijk langs de openbare weg (vrij parkeren), daarnaast zijn er ook een aantal parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein.

Huurprijs:
€ 450,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten:
Het voorschot voor de servicekosten bedraagt € 45,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.

Huur- en verlengingstermijnen:
3 jaar, verlenging voor telkens 3 jaar. (Afwijkende termijnen in overleg)

Huurcontract:
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals gehanteerd door de Nederlands Vereniging van Makelaars.

Bestemming:
Bedrijfsruimte.

Aanvaarding:
Per 1 juli 2019.

BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.