Zeist, Huis ter Heideweg 18-58

Algemeen

het Handelscentrum Zeist is een bedrijvenpark zeer centraal gelegen in het groene hart van Nederland. In het Handelscentrum zijn onder meer gevestigd Praxis, Oogkliniek Heuvelrug, Fit For Free en diverse kantoorgebruikers.

In de kantoorruimte aan de Huis ter Heideweg 26-28 zijn turn-key business units gerealiseerd. Deze zijn volledig ingedeeld middels scheidingswanden, voorzien van toegangsdeuren en vloerbedekking. Daarnaast zijn de algemene ruimtes aangekleed middels zitjes, tafels en diverse formele en informele vergaderruimtes. In de centrale hal zijn onder andere voor gemeenschappelijk gebruik een pantryruimte en een vergaderkamer beschikbaar.

Daarnaast heeft het complex beschikbare bedrijfsruimtes (met kantoren) die beschikken over veel daglicht doormiddel van lichtstraten en een vrije hoogte van ca. 5,50 meter. De aanwezige betonvloer heeft een maximale vloerbelasting van 4.000 kg/m2. Iedere bedrijfsruimte heeft zijn eigen sanitaire voorzieningen. Op het buiten-terrein is er veel parkeergelegenheid aanwezig en aan de achterzijde is er voldoende ruimte om te laden en te lossen.

Bereikbaarheid

per auto :
Direct aan de afslag van de Rijksweg A28 (Utrecht-Amersfoort), afslag 3, Zeist-Oost. De Rijksweg A28 geeft directe aansluiting op het klaverblad “Oudenrijn” en het verkeersknooppunt “Hoevelaken”. De bereikbaarheid is derhalve uitstekend te noemen!

Openbaar vervoer :
Het streekbusstation ‘Handelscentrum’ is direct naast het object gelegen. Vanaf hier vertrekken diverse buslijnen (52, 56 en 59) naar onder andere het Centraal Station Utrecht en het Centraal Station Amersfoort.

Vloeroppervlak

voor verhuur zijn diverse units beschikbaar:

Bedrijfsruimte:

Huis ter Heideweg 20
Bedrijfsruimte ca. 1257 m2
Kantoorruimte ca. 381 m2

Huis ter Heideweg 22
Bedrijfsruimte ca. 1198 m2
Kantoorruimte ca. 332 m2

Huis ter Heideweg 24
Bedrijfsruimte ca. 977 m2
Kantoorruimte ca. 350 m2

Kantoor ruimte:

Huis ter Heideweg 26 units beschikbaar vanaf ca. 33 m2
Huis ter Heideweg 46a ca. 202 m2

de genoemde metrages zijn inclusief een aandeel in de algemene en gemeenschappelijke ruimten en zijn gemeten conform NEN2580, meetcertificaat van RPS, nummer MC1700742.02_A d.d. 09 januari 2018. Er is derhalve geen enkel recht aan de vermelde metrages te ontlenen.

Parkeergelegenheid
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Huurprijs per m2 per jaar
kantoorruimte : € 100,00 per m2 per jaar
bedrijfsruimte : € 55,00 per m2 per jaar

alle bedragen te vermeerderen met omzetbelasting.

Opleveringsniveau

het object wordt opgeleverd in huidige staat inclusief onder andere:
• toiletten;
• pantry;
• gedeeltelijk met systeemplafonds voorzien van verlichtingsarmaturen;
• Gedeeltelijk met mechanische ventilatie.

Het opleveringsniveau kan per ruimte verschillen.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald. (bij de business units moet dit via Uniscape. Zij beheren de patchkast en de verbindingen die binnenkomen en kunnen zeer concurrerend aanbieden).

Btw-heffing

uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien huurder niet
aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief
omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Huurtermijn

in overleg met huurder.

Huurbetaling

de huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

Huurprijsherziening

jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het con-sumentenprijsindexcijfer
(CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voorschot servicekosten

Voor de kantoren € 25,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te
voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
• elektraverbruik inclusief vastrecht en meterhuur;
• gasverbruik inclusief vastrecht en meterhuur;
• waterverbruik inclusief vastrecht en meterhuur;
• onderhoud, eventuele keuringskosten en periodieke controle van de E-installatie;
• onderhoud, eventuele keuringskosten en periodieke controle van de W-installatie;
• onderhoud, eventuele keuringskosten en periodieke controle van de zonwering;
• onderhoud en reparatie hang- en sluitwerk buitendeuren;
• onderhoud van groenvoorziening c.q. terreinonderhoud;
• onderhoud en vervanging (interieur)beplanting en bestrating;
• de kosten voor onkruid-, ongedierte- en gladheidsbestrijding;
• kosten voor mandeligheid;
• diversen/klein dagelijks onderhoud;
• administratiekosten 5%.

De bedrijfshallen zijn grotendeels voorzien van eigen aansluitingen, bij de bedrijfshallen waar dit niet het geval is zullen de voorschot servicekosten in goed overleg worden besproken.

Zekerheidstelling

een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom, ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met de omzetbelasting.

Huurcontract

gebaseerd op het model Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen.

Aanvaarding

in overleg.