Zeist, 2e Dorpsstraat 32a

Categorie:

Productbeschrijving

Zeist, 2e Dorpsstraat 32a

Algemeen:Volledig gerenoveerd café. Geluidsisolatie (box in box aanwezig). Het object is hoogwaardig afgewerkt en verkeert in absolute nieuwstaat. Er is een rookruimte met afzuiginstallatie aanwezig. De bestemming geeft ruimte tot ruime openingstijden.
 
Locatie:De te huren bedrijfsruimte ligt in het horecagebied in het centrum van Zeist en is goed bereikbaar. Op korte afstand zijn er parkeergelegenheden. Het accent in de directe omgeving ligt met name op drankverstrekkende horecabedrijven.
 
Indeling:Via de entree is er directe toegang tot het café. Aan de linkerzijde is er mogelijkheid om een bar te plaatsen. Aan de rechterzijde is er ruimte om een zitgelegenheid te creëren. Aan de achterzijde is er een rookruimte. Uiteraard kan de ondernemer zijn eigen visie tot uiting brengen. Het bedrijf voldoet volgens opgave aan de gestelde inrichtingseisen conform de Drank en Horecawet.
 
Oppervlakte:Oppervlakte begane grond ca. 79 m².
Kelder/opslag ca. 20 m².

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage.  

Voorzieningen: – installatie met aardlekschakelaar & krachtstroom
– verwarming middels hetelucht (aan- en afvoer)
– warmwatervoorziening niet aanwezig
– aangesloten op het openbaar riool
– vetvangput niet aanwezig
 
Parkeren:Voor het parkeren kan men gebruik maken van de diverse openbare mogelijkheden in de omgeving. Betaald parkeren.
 
Huurprijs:€ 20.000 per jaar exclusief BTW.
 
Voorschot servicekosten:De huurder wordt zelf rechtstreeks contractant van de betreffende nutsbedrijven.
 
Huurbetaling:Per maand vooruit.
 
Huurprijs- en servicekosten aanpassing:Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 
Huurgarantie:Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.
 
Huur- en verlengingstermijnen:5 jaar met aansluitend verlengingsperioden van telkens 5 jaar.
 
Huurcontract:Bij overeenstemming zal een nieuwe huurovereenkomst voor het registergoed worden aangegaan conform een ROZ-model voor winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW (Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te s’Gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 58/2012 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl). De overeenkomst zal bij voorkeur worden aangegaan voor een periode van 5+5 jaar. Verhuurder opteert voor een met BTW belaste verhuur.
 
Bestemming:De toekomstige gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.
 
Aanvaarding:In overleg. Op korte termijn.
 
BTW:Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.
 
Bijzonderheden: – Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.
– De plaats van het terras is openbaar terrein en de gemeente Zeist dient hier haar goedkeuring aan te geven.
– Bijdrage “horeca specifieke investeringen” € 25.000 per jaar exclusief BTW.
– Zeist kent in dit gebied reclamebelasting, deze is voor rekening van de huurder.