Productbeschrijving

Zeist, Huis ter Heideweg 20-58

Algemeen:Het Handelscentrum Zeist, een bedrijvenpark zeer centraal gelegen in het groene hart van Nederland. Het complex omvat 15 kantoorruimtes, met een totaal metrage van circa 20.000 m².

In het Handelscentrum zijn onder meer gevestigd: Oogkliniek Heuvelrug, een Praxis bouwmarkt, Fit for Free; Health en een vestiging van Multicopy.  

Locatie:Het Handelscentrum Zeist ligt direct aan de afslag van de Rijksweg Utrecht-Amersfoort A28 (afslag 3, Zeist-Oost). De Rijksweg A28 geeft directe aansluiting op verkeersklaverblad “Oudenrijn” en het verkeersknooppunt “Hoevelaken”. Centraler kan niet!

Het streekbusstation ‘Handelscentrum’ is op zeer korte afstand gelegen. Vanaf hier vertrekken diverse buslijnen naar onder andere het Centraal Station Utrecht en het Centraal Station Amersfoort.  

Oppervlakte: Voor de verhuur zijn diverse units beschikbaar.
Huis ter Heideweg 20:
ca. 155,84 m2 kantoorruimte, begane grond.
Huis ter Heideweg 26b:
ca. 441,53 m² kantoorruimte, 1e verdieping.
Huis ter Heideweg 26-28:
ca. 318,28 m² kantoorruimte, begane grond;
circa 666,72 m² kantoorruimte, 1e verdieping;
circa 545,90 m² kantoor-/bedrijfsruimte, begane grond.
Huis ter Heideweg 44:
circa 176,10 m² kantoorruimte, begane grond;
circa 197,27 m² kantoorruimte, 1e verdieping.
Huis ter Heideweg 58a:
circa 472,53 m² kantoorruimte, 1e verdieping.

Het object is conform NEN 2580 gemeten, meetcertificaat van Kraan Consulting B.V., nummer MC01009B_B d.d. 18 december 2008.  

Opleveringsniveau: het object wordt opgeleverd in huidige staat inclusief onder andere:
• toiletten;
• pantry;
• systeemplafonds voorzien van verlichtingsarmaturen;
• mechanische ventilatie.

Het opleveringsniveau kan per ruimte verschillen.  

Parkeren:Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
 
Huurprijs: Huis ter Heideweg 20 (begane grond) € 115,00
Huis ter Heideweg 26b (loft) € 45,00
Huis ter Heideweg 26-28 (beg grond) € 115,00
Huis ter Heideweg 26-28 (1e verd.) € 100,00
Huis ter Heideweg 26-28 (bedrijfsr.) € 55,00
Huis ter Heideweg 44 (begane grond) € 115,00
Huis ter Heideweg 44 (1e verd.) € 100,00
Huis ter Heideweg 58a (1e verd.) € 100,00

Alle bedragen zijn per m², per jaar te vermeerderen met omzetbelasting.  

Voorschot servicekosten:€ 30,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:

• elektra verbruik inclusief vastrecht en meterhuur;
• gasverbruik inclusief vastrecht en meterhuur;
• waterverbruik inclusief vastrecht en meterhuur;
• onderhoud, eventuele keuringskosten en periodieke controle
van de E-installatie;
• onderhoud, eventuele keuringskosten en periodieke controle
van de W-installatie;
• onderhoud, eventuele keuringskosten en periodieke controle
van de zonwering;
• onderhoud en reparatie hang- en sluitwerk buitendeuren;
• onderhoud van groenvoorziening c.q. terreinonderhoud;
• onderhoud en vervanging (interieur)beplanting en bestrating;
• de kosten voor onkruid-, ongedierte- en gladheidsbestrijding;
• kosten voor mandeligheid;
• diversen/klein dagelijks onderhoud;
• administratiekosten 5%.
 

Huurbetaling:De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.
 
Huurprijsaanpassing:Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 
Huurgarantie:Een bankgarantie, model ROZ, ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met de omzetbelasting.
 
Huur- en verlengingstermijnen:In overleg met huurder.
 
Huurcontract:gebaseerd op het model Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen.
 
Bestemming:Een uittreksel van het bij www.ruimtelijkeplannen.nl verkrijgbare
bestemmingsplan is bij de informatie gevoegd. Wij adviseren de aspirant huurder om het voorgenomen gebruik vooraf aan de Gemeente Zeist voor te leggen.
 
Aanvaarding:In overleg.
 
BTW:Uitgangspunt is BTW belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, met 5% verhoogd zodat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.
 
Bijzonderheden:Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.