Productbeschrijving

Zeist, Huis ter Heijdeweg 24

Algemeen:Het Handelscentrum Zeist, een bedrijvenpark zeer centraal gelegen in het groene hart van Nederland. Het complex omvat 15 kantoorruimtes, met een totaal metrage van circa 20.000 m².

In het Handelscentrum zijn onder meer gevestigd: Oogkliniek Heuvelrug, een Praxis bouwmarkt, Broertjes Sport & Health en een vestiging van Multicopy.  

Locatie:Het Handelscentrum Zeist ligt direct aan de afslag van de Rijksweg Utrecht-Amersfoort A28 (afslag 3, Zeist-Oost). De Rijksweg A28 geeft directe aansluiting op verkeersklaverblad “Oudenrijn” en het verkeersknooppunt “Hoevelaken”. Centraler kan niet!

Het streekbusstation ‘Handelscentrum’ is op zeer korte afstand gelegen. Vanaf hier vertrekken diverse buslijnen naar onder andere het Centraal Station Utrecht en het Centraal Station Amersfoort.  

Indeling:In de kantoorruimte aan de Huis ter Heideweg 24 worden turnkey businessunits / kantoorruimtes gerealiseerd, volledig ingedeeld middels scheidingswanden en voorzien van toegangsdeuren en vloerbedekking. In de centrale hal komen voor gemeenschappelijk gebruik een pantryruimte en een vergaderkamer.

Het gemeenschappelijk gebruik van de vergaderkamer ten behoeve van de huurders, dient in onderling overleg met de overige huurders te worden afgestemd.  

Oppervlakte: Het totale beschikbare oppervlak is ca. 135,39 m², bestaande uit een drietal kantoorruimtes, elk ter grootte van ca. 45,13 m².

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage. 

Opleveringsniveau: De kantoorruimtes worden gebruiksklaar opgeleverd, inclusief onder andere:

– centrale entree;
– systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, scheidingswanden en vloerbedekking;
– gemeenschappelijke pantry voorzien van vaatwasser, boven- en onderkastjes, en koelkast;
– gemeenschappelijke vergaderruimte voorzien van vergadertafel met stoelen;
– radiatoren voorzien van thermostatische ventielen;
– toiletten;
– deels te openen ramen.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald. 

Parkeren:Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
 
Huurprijs:€ 432,49 per kantoorruimte, per maand, te vermeerderen met omzetbelasting.
 
Voorschot servicekosten:€ 122,23 per kantoorruimte, per maand, ten behoeve van installaties en gemeenschappelijke voorzieningen. De servicekosten omvat onder meer de navolgende leveringen en diensten:

– levering gas, water, elektra inclusief vastrecht en meterhuur;
– vuilafvoer;
– onderhoud technische installaties;
– groenvoorziening (buiten);
– schoonmaak algemene ruimten;
– glasreiniging buitenzijde;
– gevelbewassing;
– glasverzekering buitenzijde;
– 5% administratiekosten over bovenstaande leveringen en diensten.  

Huurbetaling:De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per maand vooruit.  
Huurprijsaanpassing:Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 
Huurgarantie:Een bankgarantie, model ROZ, ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met de omzetbelasting. 
Huur- en verlengingstermijnen:Huurtermijnen mogelijk vanaf één jaar met verlengingsperioden.
 
Huurcontract:gebaseerd op het model Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen
 
Bestemming:Een uittreksel van het bij www.ruimtelijkeplannen.nl verkrijgbare
bestemmingsplan is bij de informatie gevoegd. Wij adviseren de aspirant huurder om het voorgenomen gebruik vooraf aan de Gemeente Zeist voor te leggen.
 
Aanvaarding:In overleg.
 
BTW:Uitgangspunt is BTW belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, met 5% verhoogd zodat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.
 
Bijzonderheden:Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.