Productbeschrijving

Zeist, Voorheuvel 48

Algemeen:De winkelruimte is goed bereikbaar voor het winkelend publiek, maar in het bijzonder erg toegankelijk vanwege de naast gelegen ruime, half verdiepte parkeergarage en de goede bereikbaarheid middels openbaar vervoer. De omvang van de winkelruimte biedt brede mogelijkheden voor de invulling ervan. Aan de voorzijde heeft de winkelruimte een entree en een forse gevelbreedte langs de Voorheuvel. Aan de achterzijde sluit de winkelruimte aan op het Hazepad. Achterin de winkelruimte bevindt zich een royaal magazijn, een afgesloten kantoorruimte, dagverblijf met pantry en toiletruimtes. Het magazijn is tevens vanaf de buitenzijde van het pand bereikbaar, waardoor laden- en lossen van goederen vergemakkelijkt wordt.
 
Locatie:De winkelruimte is gesitueerd in een gezellige winkelstraat, welke beschouwt wordt als aanloopgebied van het aantrekkelijke voetgangers kern winkelgebied van Zeist. Met name door enerzijds het naastgelegen winkelcentrum Belcour en anderzijds de naastgelegen ruime, half verdiepte parkeergarage, maakt deze locatie bijzonder toegankelijk voor het winkelend publiek. De winkelruimte is vanwege diverse busverbindingen die door het centrum van Zeist rijden, eveneens goed bereikbaar middels het openbaar vervoer.
 
Frontbreedte:Voorheuvelzijde ca. 18m.
 
Oppervlakte:Het totale oppervlak is ca. 773 m², welke is opgesplitst in diverse ruimtes. 
De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage.
 
Voorzieningen: – Dubbele schuif (entree) deuren
– Nagenoeg volledige etalage pui tot maaiveld
– Oplevering in huidige staat met o.m. bestaand plafond, verlichting, pantry, magazijn en toilet.
 
Parkeren:Direct naast de winkelruimte ligt een ruime, half verdiepte parkeergarage. Het centrum van Zeist heeft vele parkeergarages en andere parkeerfaciliteiten. Onder het naastgelegen winkelcentrum Belcour is eveneens een parkeergarage gesitueerd met ca. 200 parkeerplaatsen. Betaald parkeren.
 
Bouwjaar:Omstreeks 1985.
 
Kadastrale aanduiding: Gemeente Zeist
Sectie H
Nummer 4372
Appartementindex A-10
 
Bestemming: Een uittreksel van het bij www.ruimtelijkeplannen.nl verkrijgbare bestemmingsplan is bij de informatie gevoegd. Wij adviseren de aspirant koper om het voorgenomen gebruik vooraf aan de Gemeente Zeist voor te leggen. Als bestemming is centrum omschreven. Hieronder vallen:
– Detailhandel
– Dienstverlening
– Maatschappelijke dienstverlening
– Atelier
– Dienstverlening
 
Vraagprijs: € 945.000,- kosten koper.
 
BTW:Over de koopsom is geen omzetbelasting (BTW) verschuldigd.
 
Aanvaarding:In overleg.
 
Zekerheidsstelling:Koper dient direct na ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom te storten bij de notaris.
 
Notaris:Te keuze aan koper.
 
Vereniging van Eigenaren:Nog nader op te geven.
 
Bijzonderheden:De gemeente Zeist kent in dit gebied reclamebelasting.
De opbrengsten hiervan zijn bestemd voor collectieve promotieactiviteiten in het centrumgebied.