Productbeschrijving

Algemeen:
Op een zeer markante hoeklocatie gesitueerde horecaruimte in een recent zeer fraai gerenoveerd pand. Een locatie met een rijke horeca historie als ”Hotel Munzert”.
De exploitatie kan eventueel worden uitgebreid met een groot terras aan de voorzijde.In de nabij omgeving zijn diverse bekende horecabedrijven gesitueerd zoals hotel/vergadercentrum Figi, de Hermitage en Lokaal Victoria.

De verdiepingen in het pand zijn eveneens volledig gerenoveerd en worden als kantoren gebruikt. Deze kantoren hebben een eigen entree.

Locatie:
Het ligt in het centrum van Zeist, volledig in het zicht voor het doorgaande verkeer dat via de Utrechtseweg van Utrecht naar Zeist gaat. Voor het openbaar vervoer kan men gebruik maken van busverbindingen welke nagenoeg tegenover het pand een halte hebben.

Indeling:
Het pand kan naar eigen inzicht door de gebruiker worden ingericht.

Oppervlakte:
Het totale oppervlakte  van de begane grond is ca. 180 m².
Kelder/opslag ca. 20 m².

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage.

Voorzieningen:
Omwille van de flexibiliteit voor de toekomstige gebruiker is het huidige casco na de renovatie niet verder afgebouwd. Wel is op een aantal belangrijke punten als luchtafvoer voor de keuken rekening gehouden met het toekomstig horeca gebruik.

Het pand wordt verder als casco opgeleverd met aansluitingen in de meterkast voor gas, elektriciteit en water.
De mogelijkheid bestaat om een naast gelegen berging er bij te huren voor de opslag van fust en containers.

Parkeren:
Voor het parkeren kan men gebruik maken van de diverse openbare mogelijkheden in de omgeving.

Huurprijs:
€ 45.000 per jaar,  te vermeerderen met BTW. Voorschot servicekosten:De huurder wordt zelf rechtstreeks contractant van de betreffende nutsbedrijven.

Huurbetaling:
Per kwartaal vooruit.

Huurprijs- en servicekosten aanpassing:Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.

Huur- en verlengingstermijnen:
5 jaar met aansluitend verlengingsperioden van telkens 5 jaar.

Huurcontract:
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals gehanteerd door de Nederlands Vereniging van Makelaars. Bestemming:De toekomstige gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.

Aanvaarding:
De planning is dat het pand eind 2014 kan worden opgeleverd. (wijzigingen voorbehouden).

BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.
De plaats van het terras is openbaar terrein en de gemeente Zeist dient hier haar goedkeuring aan te geven.