Het Slot 15-23, Bunnik

Algemeen:
Ruime winkelruimte in het centrumgebied van Bunnik. Gelegen op een hoeklocatie en met ruime parkeermogelijkheden. De winkelruimte beschikt over een magazijnruimte met pantry en toilet. Deze magazijn ruimte kan eventueel grotendeels bij de winkelruimte getrokken worden.
Door de bouwstijl is er sprake van en ruime “droogloop” aan de voorzijde van het pand.

Locatie:
Het Slot vormt de rand van het kern winkelgebied van Bunnik. In dit kernwinkelgebied zijn diverse landelijke formules zoals o.a. de Albert Hein, Hema en Kruitvat gevestigd. Het gedeelte waar het pand is gesitueerd mag gezien worden als één aanloop/aanrij routes.
Per eigen vervoer is de bereikbaarheid goed en voor het openbaar vervoer kan men gebruik maken van busverbindingen welke een halte hebben in het centrum van Bunnik.

Indeling:
De winkelruimte vormt één geheel en de magazijnruimte is afsluitbaar.
Voor de indeling verwijzen wij graag naar de bijgesloten plattegrond.
In theorie bestaat de mogelijkheid om het pand onder te verdelen.

Frontbreedte:
De gevel langs Het Slot-zijde heeft een frontbreedte van ca. 26 meter.

Oppervlakte:
Winkelruimte ca. 285 m2
Magazijn ca. 74 m2
Het totale beschikbare oppervlak is ca. 359 m2 B.V.O.

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage.

Voorzieningen:
-Zeer ruime etalage mogelijkheden met glas tot maaiveld
-Bestaande afbouw met o.m. systeemplafonds met verlichting
-Toilet
-Pantry
-Magazijn
-Luifel boven de etalages

Parkeren:
Voor de deur en in de directe omgeving is een ruim aanbod van parkeerplaatsen. In de meeste gevallen betreft het een “blauwe zone”(parkeerschijf).

Huurprijs:
€ 115,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Voorschot servicekosten:
De huurder wordt zelf contractant van de betreffende nutsbedrijven.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.

Huur- en verlengingstermijnen:
5 jaar, verlenging voor telkens 5 jaar.

Huurcontract:
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Bestemming:
Centrum. Hieronder valt detailhandel. De Gemeente heeft een vrijstellingsbevoegdheid voor uitbreiding van de functies binnen publieksgerichte dienstverlening zoals fitness, kantoren, gezondheidszorg etc. Wij adviseren het toekomstig gebruik aan de gemeente voor te leggen.

Aanvaarding:
Begin 2019

BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.