Kerkplein 4, Driebergen-Rijsenburg

Algemeen:
De historie van het Kerkplein wordt als volgt omschreven:
Uniek in Nederland, een kerkplein met arbeiderswoningen uit de Napoleontische tijd. De Belgische koopman Van Oosthuyse liet het plein rond 1810 aanleggen. Van Oosthuyse had veel geld verdiend door verkoop van knopen en uniformen aan het Franse leger. Van dat geld kocht hij de buitenplaats Sparrendaal. Voor zijn katholieke geloofsgenoten liet hij een kerk bouwen aan een half cirkelvormig plein,St.Petrus Banden.
De arbeiderswoningen werden in twee bogen rond het plein geplaatst.
Recht tegenover de kerk bevindt zich hotel-restaurant Het Wapen van Rijsenburg. Dit voormalige rechthuis van de gemeente werd eveneens gebouwd in opdracht van Van Oosthuyse.

Het plein is enkele jaren geleden opnieuw aangelegd. De panden zijn nu afwisselend in gebruik als winkel en als woning.

De winkelruimte heeft een breed front en een zeer opvallende entree. In de directe omgeving bevinden zich diverse winkels en een ijssalon met een gezellig terras.
Het kernwinkelgebied van Driebergen, De Traaij, is nabij gelegen en daar zijn diverse landelijke filiaal bedrijven gevestigd zoals Hema, Hans Anders en Zeeman. Dit aanbod wordt afgewisseld met bekende lokale en regionale formules.

Locatie:
Het Kerkplein ligt aan de N225, De Hoofdstraat. Deze maakt deel uit van de verbindingsroute tussen Utrecht en Amerongen. De aansluiting op de A12 ligt slechts op enkele minuten rijden afstand. Voor het openbaar vervoer kan men gebruik maken van busverbindingen met een halte op de Hoofdstraat.

Frontbreedte:
Frontbreedte etalage aan de Driebergseweg zijde ca. 4 m en ca. 7 m om de hoek aan het Kerkplein

Oppervlakte:
Het totale beschikbare oppervlak is ca. 95 m2 V.V.O.

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage

Voorzieningen:
Het object zal met ondermeer onderstaande specificaties worden aangeboden:
– Systeemplafond met verlichting en speakers
– Marmeren vloer
– “Juweliersglas” in de etalage pui
– In overleg met de huurder zal een pantry en toilet geplaatst worden
– Het aanwezige winkelinterieur kan eventueel door een huurder worden overgenomen
– De aanwezige airco installatie is buiten gebruik

Parkeren:
Op het Kerkplein en in de directe nabijheid diverse openbare parkeermogelijkheden (deels blauwe zone)

Huurprijs:
€ 24.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten:
Het voorschot voor de servicekosten bedraagt € 325,- per maand, inclusief BTW.
Onder de servicekosten wordt begrepen de levering van gas, elektriciteit en water.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.

Huur- en verlengingstermijnen:
5 jaar, verlenging voor telkens 5 jaar.

Huurcontract:
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals gehanteerd door de Nederlands Vereniging van Makelaars.

Bestemming:
Winkelruimte, horeca onder condities bespreekbaar.

Aanvaarding:
In overleg.

BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.