Kwikstaartlaan 22, Zeist

Algemeen:
Wegens verhuizing van de huidige gebruiker komt binnenkort de begane grond van dit, op het bedrijventerrein Zeist West gesitueerde bedrijfspand beschikbaar. De bedrijfsruimte heeft een ruime parkeer- en laad en losfaciliteiten.

Locatie:
Het bedrijventerrein Zeist West ligt zeer nabij de Utrechtseweg, provinciale verbindingsweg tussen Utrecht en Zeist. Deze heeft aan beide zijden goede aansluitingen op diverse snelwegen als de A12, A28 en A27. Voor het openbaar vervoer kan men gebruik maken van busverbindingen, welke een halte hebben op de naast gelegen Kromme Rijnlaan.

Indeling:
Op de begane grond bevind zich een collectieve ruime hal/entree deze wordt gedeeld met de huurder van de 1e etage. De bedrijfsruimte bestaat uit een drie kantoorruimtes en een ruime bedrijfsruimte/opslag.

Oppervlakte:
De totale vloeroppervlak is        ca. 380 m2.
Bedrijfsruimte :                            ca. 300 m2.
Kantoorruimte:                             ca.   60 m2.
Collectieve ruimte:                       ca.   20  m2.

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage

Voorzieningen:
Gezamenlijke verwarming;
Pantry blok;
Toilet;
Bestaande indeling;
Alarm;
Overheaddeur;
Betonvloer;
TL verlichting.

Parkeren:
Voor het pand op eigen terrein zijn er parkeerplaatsen beschikbaar. Daarnaast is er in de directe omgeving ruime parkeergelegenheid.

Huurprijs:
€ 24.800,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Voorschot servicekosten:
Het voorschot voor de servicekosten is in overleg met de toekomstige gebruiker vast te stellen.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.

Huur- en verlengingstermijnen:
3 jaar, verlenging voor telkens 3 jaar.

Huurcontract:
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals gehanteerd door de Nederlands Vereniging van Makelaars.

Bestemming:
Bedrijfs-/opslagruimte met kantoren

Aanvaarding:
In overleg op korte termijn.

BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.

Bedrijvenpark Zeist West in de gemeente Zeist, heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en de Vereniging Bedrijvenpark Zeist West (VBZW) (vormend de KVO-B werkgroep), afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade.