Kwikstaartlaan 30, Zeist

Algemeen:
Op het bedrijventerrein Zeist-West, op een hoek/zichtlocatie gesitueerd bedrijfspand met ruim afsluitbaar voorterrein. Het pand heeft legio gebruiksmogelijkheden zoals bedrijfshal, kantoor en/of showroom.
Voor het pand zijn voldoende parkeerplaatsen op het eigen terrein gesitueerd en er zijn parkeermogelijkheden langs de openbare weg.
De aanwezige basis installaties worden geheel nagezien en daar waar nodig op basis niveau aangepast of vernieuwd.
Ook een herindeling van het pand waardoor er diverse ruimtes ontstaan is zeer wel denkbaar.
Kortom, een complex met veel mogelijkheden.

Locatie:
Het bedrijventerrein Zeist West ligt zeer nabij de provinciale verbindingsweg tussen Utrecht en Zeist. Deze heeft aan beide zijden goede aansluitingen op diverse snelwegen als de A12, A28 en A27.
Voor het openbaar vervoer kan men gebruik maken van busverbindingen, welke een halte hebben op de nabij gelegen Kromme Rijnlaan.

Indeling:
Voor de indeling wordt verwezen naar de plattegrond en een bezichtiging verschaft ook de nodige duidelijkheid. Dan kunnen ook de indelingsmogelijkheden besproken worden.

Oppervlaktes:
Begane grond ca. 300 m2
Etage ca. 200 m2
Totaal ca. 500 m2
Het buitenterrein heeft een oppervlakte van ca. 319 m2

De bovenvermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage.

Voorzieningen:
– Het geheel zal casco opgeleverd worden, wijzigingen zijn bespreekbaar
– Basis elektrische installatie;
– Basis verwarmingsinstallatie met nieuwe CV-ketel;
– Er is een optie tot het plaatsen van een overhead deur van ca 3.1 breed en 2,6 m hoog;
– Electrische binnendeuren in het tochtportaal bij de entree
– Dubbel toilet;
– Pantry blok;
– Systeemplafond op de etage;
– Binnen de constructieve mogelijkheden is het verwijderen en wijzigen van de indeling bespreekbaar;
– Afsluitbaar buiten terrein met naast gelegen pand met gezamenlijke inrit.

Parkeren:
De bedrijfsruimte beschikt over eigen parkeerplaatsen direct voor de deur, het betreffende terrein is samen met dat van het naast gelegen pand omheind en voorzien van een meerdere poorten. Tevens is het mogelijk om langs de weg te parkeren.

Huurprijs:
€ 24.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Voorschot servicekosten:
De huurder wordt zelf contractant van de betreffende nutsbedrijven.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.

Huur- en verlengingstermijnen:
5 jaar, verlenging voor telkens 5 jaar.

Huurcontract:
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals gehanteerd door de Nederlands Vereniging van Makelaars.

Bestemming:
Wij adviseren een aspirant huurder om het voorgenomen gebruik vooraf aan de gemeente voor te leggen.

BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.