Leeuweriklaan 14, Zeist

Algemeen:
Deze kantoorruimte is gesitueerd op de begane grond en heeft alle benodigde eigen faciliteiten. Het pand heeft een professionele bedrijvige uitstraling en is gelegen op een actief bedrijventerrein aan de rand van Zeist en nabij Utrecht.

Locatie:
Het bedrijventerrein Zeist West ligt zeer nabij de provinciale verbindingsweg tussen Utrecht en Zeist. Deze heeft aan beide zijden goede aansluitingen op diverse snelwegen als de A12, A28 en A27. Voor het openbaar vervoer kan men gebruik maken van busverbindingen, welke een halte hebben op de naast gelegen Kromme Rijnlaan.

Oppervlakte:
Het totale beschikbare oppervlak is ca. 79 m2 , inclusief aandeel in collectieve ruimtes.

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage

Voorzieningen:
Het object zal met ondermeer onderstaande specificaties worden aangeboden:
– Pantry;
– Toiletvoorziening;
– Te openen ramen;
– Centrale verwarming;
– Vloerbedekking;
– Intercom;
– Alarmvoorziening (eigen aansluiting).

Parkeren:
1 parkeerplaats op het voorterrein.

Huurprijs:
€ 560,- per maand, te vermeerderen met BTW

Voorschot servicekosten:
Het voorschot voor de servicekosten bedraagt € 25,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.

Huur- en verlengingstermijnen:
3 jaar, verlenging voor telkens 3 jaar.

Huurcontract:
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals gehanteerd door de Nederlands Vereniging van Makelaars.

Bestemming:
Kantoorruimte.

Aanvaarding:
In overleg.

BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.