Slotlaan 314, Zeist

Algemeen:
In het Hart van Zeist aan de Slotlaan 314 vindt u dit opvallende pand met op de begane grond een v.v.o van ca. 160 m², voldoende parkeermogelijkheden in de omgeving, centraal gelegen en diverse bestemmingen waaronder horeca. De ruimte is zeer geschikt voor uiteenlopende horecaconcepten, er zijn ook mogelijkheden te realiseren voor bijvoorbeeld een restaurant of detailhandel.
De eigenaar is voornemens om de voorgevel weer in oude “klassieke” staat te herstellen.

Op het trottoir is tevens een zeer mooi en zonnig terras te realiseren.

Locatie:
De Slotlaan vormt hét winkelgebied in het centrum van Zeist. Het pand ligt aan het gedeelte dat ook per auto goed bereikbaar is.

Oppervlakte:
Het totale beschikbare oppervlak is ca. 160 m2 V.V.O.

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage.

Voorzieningen:
Het object zal met ondermeer onderstaande specificaties worden aangeboden:
– Houten kozijnen;
– Isolerend glas;
– Centrale verwarming middels radiatoren;
– Terrasvergunning 35 zitplaatsen is voorgaande huurder toegezegd;
– Nieuwe pui is bespreekbaar met de verhuurder. Verhuurder onderzoekt de mogelijkheden om de gevel weer in oude glorie te herstellen.

Parkeren:
Voor het parkeren kan men gebruik maken van de diverse openbare (betaalde) parkeerfaciliteiten in Zeist.

Huurprijs:
€ 21.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten:
Huurder wordt zelf contractant worden van de nutsbedrijven.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.

Huur- en verlengingstermijnen:
5 jaar met verlengingsperioden van 5 jaar.

Huurcontract:
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals gehanteerd door de Nederlands Vereniging van Makelaars.

Bestemming:
Centrum-1 (zie bijlage)
Wij adviseren altijd het voorgenomen gebruik aan de gemeente voor te leggen.

Aanvaarding:
In overleg.

BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.