Zeist, Mr. de Klerkstraat 20

Algemeen:
De winkelruimte maakt deel uit van Winkelcentrum Belcour in het centrum van Zeist. Belcour heeft zowel een overdekt als een niet overdekt gedeelte. Het winkelcentrum is gesitueerd tussen V&D en Hema en vormt mede met de Slotlaan het A-1 winkelhart van Zeist. In de afgelopen jaren zijn er in het centrum van Zeist regelmatig nieuwe vestigingen van landelijk bekende formules bijgekomen. Winkelcentrum Belcour heeft onder andere als trekkers: H&M, Etos, Xenos en BCC.

Locatie:
De Mr. de Klerkstraat is een belangrijke verbinding tussen de 1e Hogeweg en het winkelcentrum Belcour. De winkelruimte is gesitueerd aan een breed trottoir langs de route naar de parkeergarage van Belcour.

Frontbreedte:
Ca. 11,5 m.

Oppervlakte:
Het totale beschikbare oppervlak is ca. 117 m².

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage.

Voorzieningen:
Dubbele openslaande entreedeuren
Nagenoeg volledige etalage pui tot maaiveld
Oplevering in huidige casco staat.

Parkeren:
Het centrum van Zeist heeft vele parkeergarages en andere parkeerfaciliteiten. Betaald parkeren. Onder het winkelcentrum Belcour is een parkeergarage gesitueerd met ca. 200 parkeerplaatsen.

Huurprijs:
€ 23.400,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten:
€ 2.064,- per jaar (prijspeil januari 2016) , te vermeerderen met BTW.

Promotiebijdrage/ winkeliersvereniging:
In verband met collectieve belangenbehartiging ten behoeve van huurders, verplicht huurder zich lid te worden en te blijven van de winkeliersvereniging en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen ten aanzien van de reglementen en besluiten e.d. van deze vereniging € 1.913,- exclusief BTW per jaar (prijspeil januari 2011). Dit bedrag dient gelijktijdig met de huur te worden overgemaakt.

Huurbetaling:
Per kwartaal vooruit.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurgarantie:
Een bankgarantie ter grootte van een volledige bruto kwartaalverplichting.

Huur- en verlengingstermijnen:
5 jaar, verlenging voor telkens 5 jaar.

Huurcontract:
Op basis van de standaardvoorwaarden voor een huurovereenkomst met Belcour Real Estate B.V.

Bestemming:
Detailhandel.

Aanvaarding:
In overleg.

BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Bijzonderheden:
De gemeente Zeist kent in dit gebied reclamebelasting.

De opbrengsten hiervan zijn bestemd voor collectieve promotieactiviteiten in het centrumgebied.

De huurder verplicht zich eveneens toestemming te vragen aan verhuurder voor alle bouwkundige aanpassingen en/of wijzigingen van of aan het gehuurde. De verbouwings- werkzaamheden dienen schriftelijk te worden aangemeld.

Om de door u geplande verbouwingswerkzaamheden te kunnen beoordelen ontvangen wij graag tijdig de volgende gegevens van u:

 • verbouwingsplanning in kalenderdagen
 • indelingstekening / lay-out schaal 1:100 of 1:50
 • aansluitdetails
 • puiaanzicht inclusief bovenliggende en naastgelegen bebouwing
 • langsdoorsnede over de entreepui met plafondhoogtes     aangegeven
 • plafondtekening met verlichting, noodverlichting en sprinkler
 • ventilatie en aansluitgegevens
 • riolering en sanitair
 • ontruimingsinstallatie, brandslanghaspels en handbrandmelders
 • toe te passen materialen, ral kleuren
 • aan te brengen reclames (voorzien van tekening in kleur).
 • Tevens dient huurder zich te houden aan de richtlijnen van verhuurder en/of de gemeente t.a.v. reclame, presentatie en uitstraling van de nieuwe ruimte. Een even­tueel beno­digde bouwvergunning wordt door huurder aangevraagd. Dit is tevens van toepassing ten behoeve van reclame-uitingen van huurder
 • Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.