Opdracht voor verhuur winkelruimte “Allegro” in centrum Zeist

Ontwikkelingscombinatie Zeist Centrum vof heeft Binc bedrijfshuisvesting de verhuuropdracht gegeven voor de te realiseren winkelruimte. “Allegro”, de kunst van winkelen, wordt gerealiseerd aan de Weeshuislaan hoek Antonlaan en wordt een belangrijke verbinding tussen de Slotlaan en winkelcentrum Belcour. In totaal worden er 4 winkelunits gerealiseerd met een oppervlakte van ca. 1.100 m2.