Zeist, Amersfoortseweg 10F

Categorie:

Productbeschrijving

 

Algemeen : Zeer prominent aan drukke doorgaande route gesitueerd horecaobject met een rijke historie en met veel mogelijkheden voor een mooie toekomst.

Een stukje historie:

Bij de aanleg van de spoorlijn Zeist- Bilthoven- Bosch en Duin- Huis ter Heide in 1901, werd een dienstenwoning (gelegen aan de huidige Amersfoortseweg) omgebouwd naar stationshal met sigarenwinkeltje. Deze diende vanaf dat jaar als Station Huis ter Heide. De spoorlijn die langs dit station liep werd tot 1941 gebruikt voor personen- en goederenvervoer. Tijdens de tweede wereld oorlog werd de spoorlijn tijdelijk opgeven, om na de bevrijding alleen nog voor goederenvervoer gebruikt te worden. Nadat de stationshal zijn functie was verloren werd het pand in 1943 omgebouwd tot café; Spitfire. De stationsluifel is verbouwd tot serre, de wachtkamer met de originele houten banken geeft toegang tot het terras. Spitfire vormde met name de stamkroeg voor de vele Amerikaanse militairen die gelegerd waren op Kamp Zeist (Vliegbasis Soesterberg) in de periode van 1954 tot 1994. De militairen kozen voor dit café vanwege de ligging, vlakbij het Kamp en omdat zij hier in uniform mochten verschijnen.
 

Locatie : De Amersfoortseweg is de doorgaande provinciale weg N237 tussen Utrecht en Zeist aan de ene zijde en Amersfoort aan de andere zijde. De Amersfoortseweg sluit op diverse plaatsen aan op de A27 en op de A28. De snelwegen hebben op hun beurt weer goede aansluitingen op vele andere snelwegen. De bereikbaarheid per auto is dan ook perfect.
De locatie ligt aan de rand van de bebouwde kom van Zeist.
 
Indeling : De begane grond bestaat uit een tweetal ruimtes welke als café zijn gebruikt, een dagverblijf, keuken toiletten en een schuur. Deze laatste is vanaf het parkeerterrein bereikbaar.
Rechts naast het pand was het terras gesitueerd. De etage is als bedrijfswoning in gebruik geweest.
 
Oppervlakte : Begane grond                    ca.   130 m².
Berging                         ca.    24 m².
Etage                           ca.    — m².

De bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage.
 

Frontbreedte : Circa 12 meter.
 
Voorzieningen : Het geheel is voorzien van eenvoudige, gedateerde installaties.
 
Kadastrale aanduiding

: Gemeente                         : Zeist.
Sectie                           : H
Nummer                           : 4732.
Groot                            : 1.080 m²
 
Parkeren : Achter het pand bevindt zich een zeer ruim eigen parkeerterrein.
Dit is voorzien van een asfaltverharding.
 
Bestemming : Horeca. Wij adviseren de aspirant koper om het voorgenomen gebruik vooraf aan de Gemeente Zeist voor te leggen.
 
Vraagprijs : € 339.000,- kosten koper.
B.T.W. : Over de koopsom is geen omzetbelasting (BTW) verschuldigd.
 
Aanvaarding : In overleg.
 
Zekerheidstelling : Koper dient direct na ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom ter grootte van 10 % van de koopsom te storten bij de notaris.
 
Notaris : Ter keuze aan koper.
 
Bijzonderheden : – Het pand en de installaties dienen gemoderniseerd te worden.

– De verkoper heeft het object niet zelf in gebruik gehad en is niet op de hoogte van de (bouwkundige)kwaliteit van het pand en /of van de aanwezige installaties en kan daar derhalve niet voor instaan.

– De aanwezigheid van asbesthoudende materialen en de kwaliteit van de bodem zijn niet onderzocht

– Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper.